produkt

Na dzisiejszym rynku dobrze zaprojektowane produkty nie są tylko atrakcyjnymi przedmiotami, ale całościowo zaaranżowanym doświadczeniem, którego każdy może stać się uczestnikiem. Chcemy aby projektowane przez nas produkty wyrażały idee z którymi sami się utożsamiamy, a ich odbiorcy mogli lepiej wyrazić siebie. Część z nich ma charakter czysto komercyjny, a niektóre dotyczą projektów zaangażowanych społecznie.

aktywuj dobro

autorzy

mery jabłońska, symeon czepczor

Produkty opracowane w ramach projektu Aktywuj DOBRO to przedmioty codziennego użytku takie jak notatniki (we współpracy z Pan Bon Ton), czy skarpetki (wykonane przez Spox Sox).

Jest to projekt społeczny, który zrodził się z marzeń o praktycznej pomocy drugiemu człowiekowi. Nasze działania obejmują koncerty DOBROczynne, akcje społeczne oraz projektowanie DOBRYCH produktów. Chcemy przekazywać to czym żyjemy — aktywujemy DOBRO każdego dnia. Część dochodu ze sprzedaży przeznaczamy na cele DOBROczynne.

Lubię Życie

autorzy

Tomasz Soin, Monika szumiło

Lubię Życie jest naszą marką, sklepem i linią produktów odzieżowych i akcesoriów. Lubimy życie pomimo najróżniejszych meandrów, którymi lubi pływać. Chcielibyśmy, żeby ten napis na koszulce, czy torbie, nie był tylko pustym hasłem, a kupowanie nadzieją na lepsze dzisiaj czy jutro. Zależy nam na tym by to hasło było wyrazem naszej postawy wobec otaczającego świata.